Begeleidingssnoei

Bij begeleidingssnoei wordt voornamelijk in de tijdelijke kroon gesnoeid en staat de opbouw van de volwassen kroon centraal. Wanneer een boom  in een jong stadium wordt gesnoeid zijn de takken minder dik, en is de impact op de boom minder. Probleemtakken zoals dubbele toppen, plakoksels (takken met een niet stevige aanhechting aan de stam), takken die te laag hangen of te dicht naar gebouwen of de openbare weg groeien worden zo bijtijds verwijderd. Hierdoor wordt de schade die zich op latere leeftijd kan voordoen beperkt.