Landschapsverzorging

Aan de inrichting van het buitengebied wordt de laatste jaren steeds meer aandacht besteed. Op verschillende plaatsen worden stukjes nieuwe natuur aangelegd en wordt gewerkt aan het herstel van het cultuurhistorische landschap. Ook is een trend zichtbaar dat meer particulieren hun erf ecologisch, landschappelijk en cultuurhistorisch verantwoord inrichten. Bouwman boomverzorging kan u hierover adviseren. Bouwman boomverzorging verzorgt de uitvoering van aanleg, herstel en onderhoud van (traditionele) landschapselementen, zoals (vlecht)heggen, houtwallen, singels, bossen, et cetera.

IJsselheggen landschap