Boomveiligheid

Met ‘VTA (visual tree assesment)’ of ‘boomveiligheidscontrole’ worden bomen visueel op hun mechanische en biologische kenmerken beoordeeld. Door regelmatig uw bomen te laten controleren op veiligheid voorkomt u aansprakelijkheid bij een eventuele schade.

Stormschade

Bouwman boomverzorging voert inventarisatie en VTA-controles uit voor gemeentes, landgoederen en particulieren.

Inventarisatie landgoed